Nicsam AB

Vi på Ordningsam brinner för nordisk design och kvalitet. Vi följer våra produkter från skiss till färdig produkt. Ordningsam.se ägs av moderbolaget Nicsam AB, som startades 2010. Nicsam bedriver egen produktutveckling och produktframtagning. Alla produkter ägs av Nicsam AB och är upphovs- & mönsterskyddade. Nicsam AB drivs och ägs idag av familjen Andersson/Rütt. Nicsam har säte och lager i Broaryd, i Småland samt kontor i Lindome utanför Göteborg.

Försäljning

Ordningsam.se bedriver direktförsäljning men samarbetar även med återförsäljare, som säljer våra produkter i hela Europa. Ordningsam.se har även samarbete med hotell och konferensanläggningar.